Persoonlijk Cultuur Budget

Het Persoonlijk Cultuur Budget (PCB) is bedoeld voor leerlingen van 6-18 jaar vanaf 1 september jaarlijks die woonachtig zijn in de gemeente Heerenveen.

 

Voor het seizoen 2023/2024 is de PCB voor muzieklessen:

 

Eerste jaar      : *35 % van de cursusprijs met een maximum van 175 euro

Tweede jaar     : 20% van de cursusprijs met een maximum van 100 euro

 

*Omdat de AMV cursus 24 weken is, is de procent korting rond 22% van de cursusprijs, eerste jaars)

 

Deze uitbetalingen zijn in samenwerking met de administratie van Ateliers Majeur. Het PCB wordt pas behandeld  als ik de gegevens van een ingeschreven leerling doorgeef. Dit mag ik op twee peildatums per jaar doen:  1 oktober en 1 februari. Het bedrag voor dat leerling gaat via mij en word verwerkt in de factuur van de leerling. Leerlingen die halverwege uitvallen of halverwege instappen zullen per geval worden beoordeeld en verrekening vindt plaats bij de eerstvolgende peildatum. De laatste administratie voor het PCB gebeurt op 1 juni.

 

Voor meer informatie hierover klik op deze link van Atelier Majeur: 

https://ateliersmajeur.nl/over_ons/persoonlijk-cultuurbudget/